advertenties

Advertenties


Evenementgegevens

Dit evenement eindigde op 07 december 2021


Aanleveren advertenties

Aanleveren van advertenties kan tot 16.00 uur van de dinsdag volgend op de dag van kopijsluiting. Heeft u specifieke wensen i.v.m. de plaatsing? Ook dan verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met de verwerkingstijd voor de opmaak en dit bijtijds door te geven. Bij voorkeur ruim voor sluitingstijd op dinsdag. Bel voor meer informatie: Henk Meis 06 – 1244 7483.