newsletter-clipart-newsboy

Kopijsluiting


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 26 juni 2019 tot en met 4 december 2020. De eerstvolgende keer is op 4 december 2020


Aanleveren

Aanleveren kan tot uiterlijk 18.00 uur op de dag van kopijsluiting (zie boven voor de planning).
Heeft u specifieke wensen m.b.t. de opmaak? Wij verzoeken u dan vriendelijk rekening te houden met de verwerkingstijd en bijtijds contact op te nemen met de redactie.

Midscheeps 3
9733 AZ Groningen
050-3181310
redactie@nulllewenborger.nl