contact

Redactieadres
De Lewenborger
Midscheeps 4
9733 CA Groningen

Eindredacteur
Bram Hügel
redactie@nulllewenborger.nl
050 – 318 1310

Advertenties
Henk Meis
kranterij@nullnoordpers.nl
06 – 1244 7483

Druk
Noordpers
Stationsplein 2
9981 BH Uithuizen
noordpers@nullgmail.com
0595-437777

Uitgever
Wijkvereniging De Scheepsraad
Midscheeps 4
9733 CA Groningen
info@nulldescheepsraad.nl
050 – 544 6868