Gerrit_Krolbrug_Groningen - foto GouwenaarGerrit_Krolbrug_Groningen - foto GouwenaarWat is er tot nu toe gebeurd? Nog steeds onenigheid over de gewenste hoogte van de brug!

door Inge Linthout


In de Lewenborger van maart 2020 en op de site van drielanden.nl stond al eerder een artikel over de plannen voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug.
Op 19 maart 2020 werd een motie aangenomen in de gemeenteraad waarin Rijkswaterstaat gevraagd werd om ook te kijken naar een lagere brug, en als vervolg daarop vroegen de omliggende bewonersorganisaties om hun variant (brug net zo laag als nu, maar breder, met vrijliggend fietspad) bij de planvorming te betrekken.
Rijkswaterstaat kiest echter voor twee andere alternatieven (smalle brug waar auto’s en fietsers de weg samen moeten delen, bij een doorvaarthoogte 4.50 of 5.70 meter, dus nog iets hoger dan eerder gemeld). Die zijn gunstiger voor de scheepvaart. Gevraagd werd om alle varianten op dezelfde manier met elkaar te vergelijken.
Helaas kwam daarna de Coronacrisis en vond er een keer een webinar plaats; er konden vragen gesteld worden via een app. Het ging daarbij om de manier waarop adviesbureau Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen bezig zouden gaan met de verdere voorbereiding.

Impressie van de bijeenkomst van de participatiegroep op 18 augustus 2020
In een tent, waarin nauwgezet de Coronamaatregelen in acht konden worden genomen, mocht per bewonersorganisatie één vertegenwoordiger meedoen aan de Participatiegroep. Ondanks de vakantie werd de bijeenkomst goed bezocht. Roelof Jonker – werkgroep verkeer Wijkraad 2.0 Lewenborg – en Inge Linthout – lid bewonersvereniging Drielanden – zijn hierbij aanwezig geweest. Tussen 20 en 22 uur konden de deelnemers vragen stellen en meningen uiten naar aanleiding van de uitgebreide stukken die ze voor die tijd toegezonden kregen.

De bewonersorganisaties waren erg teleurgesteld, dat de lage brug, ook de voorkeur van de gemeenteraad, terzijde werd geschoven op grond van niet helemaal duidelijke argumenten. De meest nauw betrokken bewonersorganisaties, van De Hunze/Van Starkenborgh, Beijum en Korrewegwijk, die zich hebben verenigd in het GKB comité, zijn hiermee niet tevreden en vinden het onterecht dat de bewonersvariant wordt afgewezen. Dit hebben ze in een brief gezet met al hun redenen daarvoor. Die brief is voorgelezen tijdens de bijeenkomst.

Direct naast de brug (stadszijde) is er nieuwbouw gepland door Lefier. En blijkbaar gaan die plannen al uit van een hoge brug. Want de ingang van het nieuwe complex wordt getekend op de eerst verdieping. Een hoge brug betekent een hoge helling en dan is de begane grond niet meer bereikbaar.
De vergunning voor dit bouwwerk is kortgeleden aangevraagd. Dat maakte dat sommige deelnemers aan het overleg nog bozer reageerden, omdat wordt voorgesorteerd op een uitkomst terwijl er nog geen besluit ligt over de bewonersvariant.

Hoe hoger de brug, hoe langer of steiler de helling. Daar zijn richtlijnen voor, en soms kunnen er uitzonderingen op worden gemaakt. Zo wordt er deels van een helling van 2,5% uitgegaan. Om bijvoorbeeld een hoogteverschil van 4,50 of 5,70 m te halen zou dat eigenlijk 1,75% moeten zijn.
Weliswaar is er daaronder en daarboven ook een grijs gebied, maar hoe steiler de helling hoe lastiger voor de fietsers. Een schrikbeeld voor iedereen is de Berlagebrug. Er is toegezegd dat we meer horen over het hoogteverschil dat moet worden overbrugd, en een aantal voorbeelden van hellingen met de bijbehorende percentages in onze gemeente, zodat we ons hier beter iets bij voor kunnen stellen.

Tenslotte is doorgevraagd over de situatie van de portiekwoningen dicht bij de brug aan de Korrewegzijde. Bijvoorbeeld of het juridisch wel toegestaan was om een nieuwe situatie te creëren waarbij de woningen niet meer bereikbaar zouden zijn met een auto.
Inmiddels was het 22 uur geworden en heeft iedereen op de coronamanier de tent verlaten, de medewerkers om de tent af te breken stonden al te wachten…

Conclusie aan het eind van de bijeenkomst van 18 augustus:
Royal HaskoningDHV stelt voor om de bewonersvariant om een aantal redenen NIET mee te nemen. Een brug van 4,50 m hoogte is daarna de meest kansrijke.

Welke stappen worden er binnenkort naar verwachting gezet?
Natuurlijk werd van die bijeenkomst een verslag gemaakt en dit verslag en de brief van het GKB comité worden meegezonden naar:
1) het informeel bestuurlijk overleg  van de Stuurgroep Groningse bruggen waar de analyse van de BV wordt toegelicht en de reacties uit de – participatiegroep worden gedeeld, dit gebeurt op 20 augustus;
2) een formele bijeenkomst van de Stuurgroep Groningse Bruggen waar besluitvorming plaatsvindt in welke mate de bewonersvariant zal worden meegenomen in het vervolgproces van ontwerpen van varianten, dit vindt plaats op 3 september.

Het is dus aan de politiek om te bepalen, of de bewonersvariant nog verder uitgewerkt zal worden…

Gerelateerde berichten