De redactie werkt er hard aan iedere maand actueel, divers, aantrekkelijk en informatief wijknieuws te brengen. In het redactiereglement zo omschreven: ‘De wijkkrant informeert de wijkbewoners over het gebeuren in de wijk op een positieve, constructieve en objectieve manier’. De Lewenborger is neutraal, onafhankelijk en ongebonden.

Kopij aanleveren

Aanleveren van kopij kan tot 18.00 uur op de dag van kopijsluiting via redactie@nulllewenborger.nl. Als u specifieke wensen hebt met betrekking tot de opmaak, dan verzoeken wij u vriendelijk daarover bijtijds contact op te nemen met de redactie. Dit in verband met de verwerkingstijd.

Advertenties

Aanleveren van advertenties kan tot 16.00 uur van de dinsdag volgend op de dag van kopijsluiting. Hebt u specifieke wensen met betrekking tot de opmaak? Dan verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met de verwerkingstijd voor de opmaak en dit tijdig door te geven via kranterij@nullnoordpers.nl of bel met Henk Meis 06 – 1244 7483.

Klachten

Hebt u klachten over de plaatsing van uw kopij in één van onze edities? Of hebt u een klacht over de inhoud van de krant, de bezorging of anderszins? Vermeld uw klacht dan met een duidelijke omschrijving via de contactpagina of stuur een e-mail Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Redactieleden: Henk Busker, Joanna Paszkiewicz, Hanneke Verweij, Saskia Osinga, Suzanne Atema, Jelou Dichter, Bram Hügel, Piet Gruisen en namens BeWoners Platform Lewenborg (BWPL): Siep Dekker.
Fotografie: Janet Bos
Eindredacteur: Bram Hügel
Acquisitie: Henk Meis
Druk: Noordpers, Uithuizen
Uitgever: BeWoners Platform Lewenborg