Teststraat Meerstad

De teststraat bij Meerstad die in allerijl werd gebouwd, om grootschalig te kunnen testen voor toegang, is alweer gesloten. Deze testlocatie is slechts drie weken in bedrijf geweest. Het Twentse bedrijf Hestia legde de teststraat aan en zou ook personeel werven, maar liefst 500 medewerkers.

Oorspronkelijk zou de teststraat al eind juli in gebruik genomen worden, maar dat werd uitgesteld. Ook toen al bestond de vrees of deze testlocatie wel nodig zou zijn. De PVV-fractie stelde in de zomer raadsvragen over nut en noodzaak en de kosten van deze teststraat.

Tijdelijke noodlocaties asielzoekers
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Groningen richten op zeer korte termijn twee tijdelijke noodopvanglocaties voor asielzoekers in. Het gaat om de pas gesloten XL-teststraat bij Driebond/P+R Meerstad en een boot in het Oude Winschoterdiep, nabij de Antwerpenbrug. Op 25 oktober zullen de eerste mensen arriveren.

Het COA kampt met een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol, omdat het door de woningnood lastig is voor statushouders om een reguliere woning te vinden. Met de komst van evacués uit Afghanistan is de druk op de asielzoekerscentra groter geworden. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland gevraagd om met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De gemeente Groningen geeft graag gehoor aan dit dringende verzoek.

Er komt plek voor ongeveer 375 asielzoekers, voornamelijk gezinnen. Het gaat vooral om asielzoekers uit Syrië en uit Turkije in het kader van gezinshereniging en evacués uit Afghanistan.

In de pas gesloten XL-teststraat bij Driebond/ P&R Meerstad is ruimte voor de opvang van 200 asielzoekers Het COA is verantwoordelijk voor hun begeleiding, het beheer en voor de veiligheid van de asielzoekers en de locatie. De XL-teststraat blijft een paar maanden dienst doen als opvanglocatie, tot uiterlijk 15 maart 2022. Daarna moet het terrein leeg opgeleverd worden voor de werkzaamheden voor de nieuwe weg, de Meerstadlaan.

Gerelateerde berichten