Jongerenontmoetingsplek (JOP) in Lewenborg – uitnodiging voor een inloopbijeenkomst
Afgelopen jaar hebben WIJ Lewenborg, de politie, jongeren uit de wijk en de gemeente druk gewerkt aan een plan om een jongerenontmoetingsplek (JOP) in de wijk te realiseren. De wens om een JOP te realiseren in Lewenborg kwam vanuit de jongeren in de wijk, maar werd ook breder in de wijk gedragen. Het kwam ook naar voren bij de gesprekken in de wijk over het wijkvernieuwingsplan Lewenborg Leeft!. Het is daarom ook daarin opgenomen.

Met de jongeren, politie en jongerenwerk van de WIJ is gekeken naar potentiële locaties. Ook zijn er afspraken gemaakt over welke regels er gelden in de JOP. Verder zijn concrete afspraken gemaakt over toezicht en handhaving en hoe om te gaan met eventueel ervaren overlast.

Heb je vragen? Of ben je nieuwsgierig? Op 21 november a.s. organiseren wij van 19.30 tot 21.30 uur in het DOK een inloopbijeenkomst over de plannen voor een JOP in Lewenborg. Je bent van harte welkom om te horen welk locatie we op het oog hebben en hoe de JOP er kan gaan uitzien.

Gerelateerde berichten