Lewenborg_Energie_logoIn opdracht van de vereniging Lewenborg Energie wordt een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van een of meer warmtenetten in de wijk Lewenborg (inclusief Drielanden, Zilvermeer en bedrijventerrein). Het is duidelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om de wijk met duurzame bronnen te verwarmen. Maar het moet ook voor iedereen betaalbaar zijn. Woensdag is de officiële start van het onderzoek, dat een paar maanden zal duren.

Mede namens GroeneWarmte nodigen wij u van harte uit voor de kick-off – het officiële startsein – van het onderzoek. Ruud van den Bosch en Marijn van den Heuvel van GroeneWarmte zullen de opzet van het onderzoek nader komen toelichten en er is daarna ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

De kick-off vindt plaats op woensdag 1 juni 2022 van 14.00 tot 15:15 uur in Het Dok, Kajuit 4 te Groningen, in zaal Admiraal.

Gerelateerde berichten