Er is nog plek voor inwoners van de gemeente Groningen om ‘Gast van
Raad’ te zijn, komende woensdag 6 maart bij de raadsvergadering van de
gemeenteraad van Groningen.

De gasten kunnen als ‘Gast van de Raad’ onderwerpen die hen bezighouden met 1
of meer raadsleden bespreken, ze volgen daarna de vergadering vanaf de publieke
tribune en eten in de eetpauze met de raad en college van B&W mee.
’Gast van de Raad’ begint 6 maart om 15.00 uur, de raadsvergadering om 16.30
uur. Belangstellenden voor Gasten van de Raad kunnen zich aanmelden bij de
raadsgriffie: griffie@nullgroningen.nl of 050 367 7702. Het kost niets.

In de vergadering komen aan de orde onder andere het gemeentelijke
accommodatiebeleid (buurthuizen en speeltuinen) en het erfgoed in Groningen. Ook
stemt de raad over een motie van een aantal fracties die gaat over het mogelijk
maken van godsdienstige of levensbeschouwelijke uitingen zoals een hoofddoek of
keppel voor de boa’s, de handhavers en toezichthouders in de gemeente.
De nieuwe Stadsdichter van Groningen Esmé van den Boom heeft ook een bijdrage.

Gerelateerde berichten