Met het zetten van de handtekening op het bord van de Verlengde Schooldag is maandag 16 mei de start van het activiteitenprogramma op basisschool het Kompas in Lewenborg officieel vastgelegd. Tijdens de feestelijke bijeenkomst tekende Marjolein Wildeboer, directeur van de school, het bord in aanwezigheid van Kor Posthumus, projectleider Verlengde Schooldag Beijum en Lewenborg.
Hiermee gaat het project de Verlengde Schooldag in de wijken Beijum en Lewenborg
daadwerkelijk van start. Als eerste met een serie workshops op het gebied van dans, muziek en graffiti. Deze worden aansluitend op de reguliere schooldag gegeven en zijn gratis voor deelnemende kinderen. Elke school verzorgt een feestelijk moment bij de start van de eerste workshop. Dan wordt ook telkens officieel de deelname van de school bevestigd door middel van het zetten van de handtekening.

Verlengde Schooldag
Het gezamenlijk programma van de Verlengde Schooldag heeft als doel alle basisschoolkinderen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen, met elkaar te spelen én om plezier te hebben. En zo kansengelijkheid te bevorderen. Bewoners, maatschappelijke en culturele organisaties, scholen en gemeente werken hierin samen.
In totaal doen elf basisscholen mee: vijf in Beijum en zes in Lewenborg.

Uitbreiding programma
Door met een klein activiteitenprogramma te beginnen, kunnen de coördinatoren van de Verlengde Schooldag eventuele praktische problemen in kaart brengen en kennismaken met diverse aanbieders van de workshops. Tegelijkertijd wordt hard
gewerkt aan het programma voor het nieuwe schooljaar. Naast kunst en cultuur zullen er dan ook workshops zijn over techniek, digitale geletterdheid, natuur en sport.

, ,
Gerelateerde berichten