Op 30 maart 2024 om 13:30 vindt voor de tweede keer Transgender Day of Visibility
Groningen plaats: een bijeenkomst op de Grote Markt om transgender personen te vieren én
bewustwording te creëren rondom de discriminatie waar zij mee te maken krijgen. Het evenement
bestaat o.a. uit toespraken, poëzie-voordracht en live muziek.
Transgender Day of Visibility is een internationale dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd
voor transgender personen. Vorig jaar ontstond het initiatief om ook in Groningen iets te organiseren
op deze dag. Na een succesvolle eerste editie is er ook dit jaar weer een evenement. Door middel van
toespraken, poëzie-voordracht en live muziek delen verschillende (transgender)mensen wat het voor
hen betekent om transgender te zijn. Ook wordt er geld opgehaald voor LGBT Asylum Support (een
organisatie die zich inzet voor LHBTIQ+ -asielzoekers) en een minuut stilte gehouden voor alle
transgender personen die omkwamen door geweld.

Belang
Ook gemeente Groningen erkent het belang van deze dag en hijst de 30 e de transgendervlag op de
Martinitoren. Een belangrijk signaal richting de transgendergemeenschap: “Het is ontroerend en
bemoedigend om die dag de vlag te zien wapperen en te weten dat we niet alleen staan als
gemeenschap”, zegt Mari Pool (organisatie Transgender Day of Visibility Groningen). Want support
en acceptatie is voor veel transgender personen nog steeds niet vanzelfsprekend. Zij krijgen vaak te
maken met discriminatie, intimidatie en geweld. Zo is het aantal meldingen van discriminatie van
deze groep de afgelopen twee jaar verdubbeld. Mari: “Zaterdag vieren we de mooie dingen van trans
zijn én kaarten we de dingen aan die beter zouden kunnen en moeten”.

Informatief
Het evenement start om 13:30 op de Grote Markt in Groningen en duurt tot ongeveer 16:00. Wil je
tijdens het evenement niet gefotografeerd worden? De organisatie verstrekt kledingstickers die dit
aangeven. Voor mensen met een fysieke beperking zijn er enkele klapstoelen aanwezig. Voor meer
informatie en het programma zie Instagram: tdov_groningen .

, , , , ,
Gerelateerde berichten