stadsbeheer-ulgersmaborg-tammens-3

De gemeente Groningen beheert wegen, parken, speelplekken, en meer. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeenteraad. We beheren al jaren volgens een bepaalde standaard. In de tussentijd is er veel veranderd. We hebben te maken met andere weersomstandigheden, het aantal plant- en diersoorten wordt minder en we krijgen meer aandacht voor gezond leven en bewegen. Daarom is het tijd om opnieuw naar het beheer van de openbare ruimte te kijken. Met openbare ruimte bedoelen we de voor iedereen toegankelijke plekken zoals straten en parken.

Voor we er opnieuw naar kijken, willen we graag uw mening horen. De gemeente heeft hiervoor een online vragenlijst gemaakt. Deze wordt uitgezet via ons panel. Bewoners die niet in het panel zitten, kunnen op tal van plaatsen hun mening geven. De komende weken vindt u ons op markten en bij winkelcentra. Wilt u uw mening geven, kom dan langs. Uw mening nemen we mee in nieuwe plannen voor het beheer van de openbare ruimte.
Op vrijdag 6 oktober staan we van 12 – 15 uur in winkelcentrum Lewenborg.

Wat doet de gemeente met de informatie?
We bekijken alle opgehaalde informatie. Naast de vragenlijst gaan we ook in gesprek met organisaties en bedrijven. De openbare ruimte gaat ons allemaal aan. Bijna iedereen vindt er iets van. We weten dat er verschillende meningen zijn en verschillende belangen. We moeten daarom keuzes en afwegingen maken.

Hoe ziet het proces eruit?
Er zijn verschillende stappen in het proces om tot een nieuwe beheerstrategie te komen. In september en oktober gaan we in gesprek met bewoners, bedrijven en organisaties. Op vrijdag 3 november om 20 uur presenteren we de eerste uitkomsten hiervan. Dat doen we op hoofdlijnen. Daarnaast bespreekt een panel die avond de uitkomsten. U kunt hierbij aanwezig zijn. Locatie: Floreshuis. Meer info vindt u te zijner tijd via de website van de gemeente. Dit programma maakt onderdeel uit van Let’s Gro.
Alle opgehaalde informatie wordt begin 2024 besproken in de gemeenteraad. Naar verwachting is er rond de zomervakantie van 2024 een eerste versie van de beheerstrategie beschikbaar die daarna in de politiek wordt besproken.

Wordt alles anders? Nee, dat verwachten we niet. We zullen prullenbakken blijven legen, straten onderhouden, parken beheren, etc. Wel kunnen er accentverschillen ontstaan. En we zullen meer en anders moeten nadenken over de grote opgaven die op ons afkomen zoals de toename van hitte, hevige regenval en de afname van het aantal plant- en diersoorten (biodiversiteit). Met de nieuwe beheerstrategie willen we een bijdrage leveren aan deze grote maatschappelijke vraagstukken.

Hoe kunt u het volgen?
De gemeente zal informatie hierover delen via de wekelijkse nieuwsbrieven. Let op: dat kan enige tijd duren. Informatie en stukken die in de gemeenteraad worden besproken vindt u op de website van de gemeenteraad.

Gerelateerde berichten