rood-banner-vidb-met-tekening-digitaal-2Aanvullend op het al langer lopende Sport & Cultuurfonds voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar, start de gemeente Groningen in 2022 ook met een aanvullend fonds voor volwassenen. Minima uit Groningen kunnen € 400,- cultuurbudget aanvragen voor muziekles, instrumentenhuur, theaterles of een cursus beeldende kunst. De cultuurcoaches van VRIJDAG in de Buurt zijn tussenpersoon en kunnen voor belangstellenden het budget aanvragen.

Wat is het Volwassenenfonds?
Ben je 18 jaar of ouder en blijft er geen geld over om mee te doen aan activiteiten als zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of dansles? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt dat het lesgeld en/of materialen worden betaald voor volwassenen met een minimuminkomen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur werkt bijna net als het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar dan voor volwassenen (18+ jaar).

Doe je mee?
Je kunt als volwassene niet zelf een aanvraag indienen. Dit doet een tussenpersoon voor je. Dat kan bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, maatschappelijk werker zijn óf een van de cultuurcoaches van VRIJDAG in de Buurt. Dit zijn ze:

Korrewegwijk: Magda Rozenveld (magda.rozenveld@nullbijvrijdag.nl)
Oosterparkwijk: Rozan Vergeer (rozan.vergeer@nullbijvrijdag.nl)
Lewenborg: Lucas Winkel (lucas.winkel@nullbijvrijdag.nl)
Selwerd en Paddepoel: Lucas Winkel (lucas.winkel@nullbijvrijdag.nl)
Beijum: Kitty Boon (kitty.boon@nullbijvrijdag.nl)
De Wijert: Kitty Boon (kitty.boon@nullbijvrijdag.nl)
Vinkhuizen: Emma Bel (emma.bel@nullbijvrijdag.nl)
Ten Boer: Peter Tol (peter.tol@nullbijvrijdag.nl)

VRIJDAG in de Buurt
VRIJDAG in de Buurt stimuleert kunst en cultuur in de wijken, buurten en dorpen van Groningen. Zodat Groningen nog leuker wordt om in te wonen. We zorgen ervoor dat alle bewoners mee kunnen doen aan kunst en cultuur. Dus ook mensen die het misschien niet kunnen betalen, mensen die denken dat cultuur niet voor hen is, mensen die de stap niet durven te zetten of nooit geprikkeld zijn om iets te doen met cultuur.

Gerelateerde berichten