Lewenborg_Energie

In opdracht van de Lewenborg Energie (LE) heeft warmteontwikkelaar GroeneWarmte de haalbaarheid van een lokaal warmtenet voor de wijk Lewenborg onderzocht. Uit de studie komen twee varianten van een duurzame warmteoplossing als haalbaar uit de bus namelijk: 1) warmte uit oppervlaktewater voor een klein deel van Lewenborg of 2) gebruik maken van restwarmte uit de Eemshaven voor geheel Lewenborg. Op 6 september worden om 15:00 uur de resultaten uit de studie toegelicht tijdens een openbaar toegankelijke bijeenkomst in Wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4, Groningen.

Lewenborg Energie Vereniging streeft naar duurzame en betaalbare energie in de wijk. Dat een duurzame collectieve warmtevoorziening qua betaalbaarheid kan concurreren met individuele oplossingen, zoals een lucht-warmtepomp, is een opsteker. In de ‘Haalbaarheidsstudie Duurzame Warmte Lewenborg’ is op basis van de warmtevraag in de wijk een groot aantal opties voor duurzame warmte doorgerekend. Ook is gekeken naar de verschillen tussen de diverse delen van de wijk. Uit 36 systeemvarianten komen de opties industriële restwarmte uit Eemshaven en warmte uit oppervlaktewater, bijvoorbeeld de Kardingerplas, goed uit de bus.

Voorzitter Sjak Rijploeg van LE: ‘Op basis van wat er nu ligt gaan we door met de ontwikkeling door gesprekken over de verdere uitwerking, met de belanghebbenden, de gemeente, en mogelijke financiers. En, heel belangrijk, we willen vooral niet wachten met verduurzamen, maar onze wijkgenoten nu al enthousiasmeren en helpen om hun huis te isoleren. Want alle warmte die je niet nodig hebt, hoef je ook niet op te wekken. En dat scheelt altijd in je portemonnee.’

De studie ‘Haalbaarheidsstudie Duurzame Warmte Lewenborg’ is vanaf 6 september te downloaden vanaf de site van LE https://www.lewenborgenergie.nl. De vereniging werkt in oktober mee aan een door de gemeente te organiseren duurzaamheidsmarkt met o.a. gratis energiecoaches en tips voor de meest effectieve isolatie- en verduurzamingsmaatregelen.

Op de foto links Juul Baller (LE) en Marijn van den Heuvel (GroeneWarmte) bij de start van het onderzoek © Ruud van den Bosch.

Gerelateerde berichten